Verslavingszorg Magnolia - campus Sint - Franciscus

VZ Magnolia is een afdeling die zich richt op patiënten met een legale middelenproblematiek (alcohol en/of medicatie en sinds 1 januari 2019 gokken).

Als verklaringsmodel wordt er vertrokken vanuit het bio-psycho-sociaal model, waarbij een verslavingsproblematiek beschouwd wordt als het resultaat van een continue interactie tussen een aangeboren kwetsbaarheid (biologisch), de persoonlijke ontwikkeling (psychologisch) en de omstandigheden (sociaal). In het behandelkader ligt de sterkste focus op het oplossingsgericht systeemtherapeutisch werken, in combinatie met cognitieve gedragstherapie.

Vertrekkende vanuit deze oplossingsgerichte visie wordt er samen met de patiënt en zijn netwerk gezocht naar individuele doelen en bruikbare krachtbronnen. We wenden onze expertise op het vlak van verslavingszorg aan om de patiënt te informeren en te motiveren en zo in staat te stellen tot het maken van eigen keuzes. Hierbij primeert vooral het herwinnen van de autonomie en de heropbouw van een kwaliteitsvol leven.

Het therapieaanbod is zorgvuldig samengesteld en gestructureerd, waarbij groepstherapie gecombineerd wordt met individuele begeleiding om het herstel te maximaliseren. Het bestaat o.a. uit psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, individuele- en groepspsychotherapie, bewegingstherapie, ergotherapie, beeldende en creatieve therapie, kooktherapie, etc. Dit aanbod kan zowel residentieel als in dagtherapie gevolgd worden. Hierbij is maximale aandacht voor patiënten- en familieparticipatie. De opname verloopt in verschillende fases: fysieke ontwenning (indien nodig), inschattingsfase, realisatie van het persoonlijk herstelplan en ontslagfase. In alle verblijfsfasen wordt vanuit verschillende disciplines een eigen programma aangeboden, aangepast aan de mogelijkheden en noden van de patiënt.