Het Dagcentrum: Herstelgerichte zorg

De doelgroep van Herstelgerichte Zorg laat zich breed omschrijven als een heterogene groep van volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. We beperken ons niet tot een uitgeselecteerd publiek en maken dus geen onderscheid op basis van de diagnose of chroniciteit.  

Wat echter wel van belang is, is de mate van stabiliteit, controle en zelfstandigheid van de patiënt. Verder verwachten we van de patiënten dat zij een “herstelvraag” hebben. Een vraag om zijn of haar leven opnieuw inhoud en richting te geven, een vraag naar maatschappelijke re-integratie. Concreet betekent dit een vraag om aan één of meerdere van de levensdomeinen (gezondheid, werk, wonen, vrije tijd, dagstructuur, opleiding/leren, administratie, netwerk/relatie) samen te werken met het team.

Het dagcentrum vormt een brugfunctie. Ze voorziet de overgangsperiode die sommige patiënten nodig hebben na een residentiële behandeling of biedt de nodige ondersteuning opdat mensen zich terug in de maatschappij staande kunnen houden.

Als basishouding werken we vanuit het SRH (Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen). Deze methodiek is dé basis voor het herstelondersteunend werken. De basisprincipes zijn eenvoudig te omschrijven als herstelgericht, presentiegericht en krachtgericht werken.

Het behandelplan wordt in overleg met de patiënt uitgewerkt samen met zijn/haar trajectcoach en de betrokken teamleden. Samen brengen we de wensen en krachten in kaart, waarmee we aan de slag gaan gedurende het traject richting herstel.

Het traject op het dagcentrum kent een eindig karakter. Dit wil zeggen dat we als finale doelstelling hebben een tijdelijke reisgezel te zijn van de cliënten op weg naar maatschappelijke re-integratie.

De groep is opgedeeld in 2 stromen: de herstelstroom en de zorgstroom met elk hun eigen manier van werken.

De aanmelding gebeurt telefonisch via het nummer 09/364 46 52. Men kan vragen naar Xandrine van de Sociale Dienst. Nadien wordt een intakegesprek gepland samen met de psychologe van het dagcentrum.