Angst en Stemming

als er meer gebeurt dan je dragen kan

als je gevangen zit in negatieve gedachten

als je je niet meer kunt opladen

als je geen energie meer hebt of jezelf elke dag voortsleept

of andersom: als je voortdurende inspanningen niet leiden tot enig resultaat

als je verlamd wordt door angst, onzekerheid of rusteloosheid

als je steeds vaker dingen uit de weg gaat

als je concentratie je steeds vaker in de steek laat

als je moeilijker tot besluiten komt

als je steeds opnieuw in dezelfde valkuilt trapt

als je telkenmale in dezelfde relatiepatronen strandt

of andersom als depressie of uitputting als een bliksem inslaat

als je alles opkropt en geen uitlaatklep meer vindt

als je leven kleur verliest

als je je geloof in jezelf begint kwijt te geraken

als je perspectief op beterschap verliest

dan kan samen ruimte maken voor je teleurstelling en ontgoocheling zinvol zijn

dan kan samen vanop afstand kijken naar wat je overkomt helpend zijn

dan kan samen op zoek gaan naar dieper liggende patronen en hun redenen verhelderend zijn

dan kan samen stilstaan bij vroegere verdedigings- of overlevingsstrategieën bemoedigend zijn

dan kan samen nadenken over mogelijke veranderingen die bij je passen geruststellend zijn

dan kan samen experimenteren met nieuwe gewoontes een eerste stap zijn naar verandering

het zorgprogramma Angst en Stemming werkt vanuit het idee

dat beter begrijpen van wat je overkomt

en begrip vinden voor wat je overkomt, in jezelf en in je omgeving

een verandering teweeg kan brengen

in hoe je, wat moeizaam gaat,

bekijkt en aanpakt,

waardoor je je minder verstrengeld voelt, en minder onmachtig

en je weer nieuwe moed vindt

Voor verwijzer:

Het zorgprogramma Angst en Stemming werkt evidence based en dit vanuit een gedragstherapeutisch en systemisch denkkader met ruimte voor innovatieve therapieën. Het zorgprogramma  gebruikt de combinatie van medicatie, een gestructureerd therapieprogramma en individuele begeleiding (psychiater, psychologe, toewijsverpleegkundige) als sleutel naar verandering. Schemagerichte therapie, Acceptance and Commitment Therapy, Omgaan met Piekeren, Coping, Psycho-educatie, Assertiviteit, Tijdsbewustwording en gebalanceerde tijdsinvulling, Relaxatie, Meditatie, Conditie-opbouw en Psycho-creatief zij vormen bouwstenen van behandelaanbod. De werking gebeurt in een open afdelingssetting: er wordt geïnvesteerd in oefenen naar buiten toe tijdens weekends en vrije namiddagen.  Voortbouwend op eigen engagement leidt deze manier van werken tot verhelderende inzichten en tot samen zoeken naar helpende strategieën om knelpunten aan te pakken.