Samenwerkingsverbanden

In de ruime regio werken we als psychiatrisch centrum samen met verschillende partners. Bij elk van deze partners kunnen we rekenen op hun kennis en kunde als aanvulling op onze dienstverlening.

Voor de opvolging van al onze somatische zorg doen we beroep op het Sint-Elisabeth Ziekenhuis in Zottegem. Onze patiënten worden doorverwezen door onze eigen psychiaters en/of huisartsen voor een ambulante behandeling of eventueel een opname in het ziekenhuis aldaar. Verder maken we ook gebruik van hun labo.

Er is een nauwe samenwerking met Beschut Wonen De Vlaamse Ardennen. Voor onze patiënten die klaar zijn om opnieuw een stap richting integratie te zetten kunnen we op hen beroep doen om hen daarin verder te begeleiden. In de vorm van gemeenschapswonen of begeleid alleen wonen, bieden zij huisvesting en begeleiding aan personen met een psychosociale problematiek.

Op 7 januari 2019 ging het Mobil team Vlaamse Ardennen van start.

In het kader van vermaatschappelijking van de zorg participeert onze organisatie, PC Sint –Franciscus – De Pelgrim aan het project art. 107.

 

Klik hier voor andere diensten waarmee samengewerkt wordt.