Organisatie / wie is wie ?

Directie en Staf

 MarcVS

Dhr. Marc Van Steertegem, Algemeen Directeur

 

Chris Eeckhout

Dr. Chris Eeckhout, Medisch Directeur

 

Wim Kielemoes

Dhr. Wim Kielemoes, Stafmedewerker patiëntenzorg

Mieke Heymans

Mevr. Mieke Heymans, Therapeutisch stafmedewerker

 

 

CDS

Dhr. Chris De Smet, Stafmedewerker patiëntenzorg en beleidsondersteuning zorg 

 

 

 

Medische dienst :

Alle artsen werkzaam binnen ons ziekenhuis zijn geconventioneerd.

 

Afdeling Hoofdverpleegkundige Arts
A&S : Angst - en stemmingsstoornissen Dhr. Koen Van Vaerenbergh  Dr. Benedict Monté
SP : Psychogeriatrie Mevr. Van Gansbeke Veronique  Dr. Kim Van Daele

VZ : VZ Magnolia

VZ : VZ Ginkgo

VZ : VZ Tilia

Mevr. Anja Scherlippens (VZ Magnolia)

Mevr. Veronique Coppin (VZ Ginkgo)

Mevr. Silvie Nauts (VZ Tilia)

Dr. Sophie De Munck

Dr. Sophie De Munck

Dr. Helen Verstrynge

 

C&CZ : Crisis & Complexe Zorg
Mevr. Anja Van Hende  Dr. Chris Eeckhout
HZ : Herstelgerichte zorg - dagcentrum Mevr. Veronique Van Gansbeke (vervangend)  Dr. Kim Van Daele

 

Dr. Pieter Anderson, Huisarts

Riziv:   1-45395-08-004

Dr. Anja Van De Putte, Huisarts

Riziv:   1-47042-10-004

Dr. Lammens Pieter, HAIO - huisarts in opleiding

Riziv: 1-0156771-006