Wat bij een urgentie?

Wanneer je zelf de beslissing neemt om je te laten opnemen in PC Sint Franciscus - De pelgrim of je neemt deze beslissing in overleg met je huisarts of een andere ambulante professional dan neem je best contact op met de afdeling acute zorg op het nummer 09/364.46.30. Dit nummer is 24u op 24u bereikbaar.

Afhankelijk van de dringendheid van uw vraag zetten zij dan de nodige stappen om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Een opname proberen we te plannen  tussen  8u en 17u, voor opnames in crisis wordt zo snel als mogelijk naar een oplossing gezocht.

Een opname binnen cluster verslavingszorg kan via rechtstreeks nummer van opnamecoördinator  : 09 364 46 53.

Binnen onze opnameafdeling kan de patiënt ook gedwongen opgenomen worden. Deze maatregel kan getroffen worden als de toestand van de patiënt zijn eigen gezondheid en veiligheid ernstig in gevaar brengt of een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit.

Om deze procedure op te starten zijn 2 documenten noodzakelijk. Enerzijds een verzoekschrift ( dit vormt de basis van de aanvraag en kan door elke belanghebbende ingevuld worden ), anderzijds een omstandig medisch verslag (dit kan opgesteld worden door elke geneesheer die geen bloed- of aanverwant is van de verzoeker of de zieke).

Dit verslag mag maximaal 15 dagen oud zijn, de datum waarop de arts de patiënt heeft gezien, ondervraagd of onderzocht mag maximaal 15 dagen geleden zijn.

Beide documenten moeten worden overgemaakt aan de vrederechter van het kanton waar de te beschermen persoon zich bevindt.

Download