Hoe doe ik een aanmelding?

Wanneer je zelf de beslissing neemt om je te laten opnemen in PC Sint Franciscus - De Pelgrim of je neemt deze beslissing in overleg met je huisarts of een andere ambulante professional dan neem je best contact op met de afdeling acute zorg op het nummer 09/364.46.30. Dit nummer is 24u op 24u bereikbaar.

Afhankelijk van de dringendheid van uw vraag zetten zij dan de nodige stappen om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Een opname proberen we te plannen  tussen  8u en 17u, voor opnames in crisis wordt zo snel als mogelijk naar een oplossing gezocht.

 

Vanaf 2 maart 2020 geldt de volgende regeling voor de Cluster Verslavingszorg:

Een aanmelding voor een legale middelenproblematiek (medicatie, alcohol, gokken, cognitieve problemen in combinatie met of ten gevolge van legaal middelengebruik) kan via het nummer: 09 364 46 53. 

Een aanmelding voor een illegale middelenproblematiek kan gebeuren op weekdagen tussen 8u30 en 12u30 via het nummer: 0492 25 00 07.

 

Dag van opname

Op het afgesproken moment meld je je aan bij de receptie van ons ziekenhuis.

Daar word je afgehaald door een verpleegkundige van de afdeling waarop je wordt opgenomen.

De verpleegkundige zal met jou de administratieve opnameformaliteiten doorlopen. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen we om volgende zaken mee te brengen wanneer je in opname komt:

  • Identiteitskaart en SIS-kaart
  • Gegevens eventuele hospitalisatieverzekering
  • Verwijsbrief
  • Naam en adres van de huisarts
  • Naam en adres van een contactpersoon
  • Overzicht van de medicatie die je neemt
  • Voorzie voldoende kledij, sportkledij en toiletgerief

Bij de afhandeling van de administratie zal je ook gevraagd worden of je de voorkeur hebt voor een individuele of een twee-persoonskamer. In de mate van het mogelijke zal rekening gehouden worden met jouw voorkeur.

Naast het administratieve luik zal er ook stilgestaan worden bij de redenen en de verwachtingen van je opname. Deze informatie komt terecht in het elektronisch patiëntendossier en wordt vertrouwelijk behandeld. Informatie kan slechts gedeeld worden in overleg en met akkoord van de patiënt.

De verpleegkundige zal jou ook informeren over de afdeling, de afdelingswerking, huishoudelijke reglement, enz… In de mate van het mogelijk zal je ook kennismaken met de collega’s van de andere disciplines ( therapeut, psycholoog, maatschappelijk werker,… ). Verder wordt er een afspraak gemaakt bij de behandelend psychiater.