Wat kost een ziekenhuisopname?

Kostprijs van een opname

Het grootste deel van de ziekenhuisfactuur wordt rechtstreeks door de mutualiteit aan het ziekenhuis betaald. De supplementsfactuur wordt maandelijks naar het opgegeven adres verstuurd.

Deze factuur bevat nog het persoonlijk aandeel in de ligdagprijs, het zogenaamde ‘REM-geld’. Hoeveel dit REM-geld bedraagt, hangt vooral af van de persoonlijke verzekerbaarheidsstatus bij de mutualiteit. Daarnaast wordt er nog een persoonlijk aandeel aangerekend voor het medisch toezichtshonorarium van de psychiater, persoonlijk aandeel voor andere geneeskundige verstrekkingen, persoonlijk aandeel in de kosten van geneesmiddelen en nog een aantal persoonlijke kosten zoals gebruik telefoon, TV op kamer, …

Deze informatie is ook terug te vinden in de opnameverklaring en de bijhorende toelichting die je ook ter ondertekening zal voorgelegd krijgen bij de opname.

 

Bij vragen omtrent de prijs van jouw mogelijke opname kan je steeds terecht bij de sociale dienst, Penitentenlaan 7, 9620 Zottegem, 09/364.46.46, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Downloads :