Waar kan ik een klacht indienen?

Klachtenbemiddeling

Al onze medewerkers blijven zich voortdurend bijscholen om hun kennis en vaardigheden up to date te houden, om je met de beste zorgen te kunnen omringen. Wanneer echter de aangeboden zorg niet voldoet aan jouw verwachtingen en je vragen of klachten daarover niet gehoord worden dan kan je contact opnemen met de ombudspersoon van het ziekenhuis. Deze bemiddelaar is geen personeelslid van het ziekenhuis en heeft dus een onafhankelijke positie.

De ombudsvrouw zal altijd naar u luisteren, uw vragen ernstig nemen en samen met u zoeken naar de beste oplossing. Uiteraard blijven de gesprekken en de registratie van gegevens volledig vertrouwelijk en anoniem. De ombudsvrouw zal nooit zonder uw toestemming verdere stappen ondernemen.

De ombudsvrouw komt wekelijks, op maandag van 14u tot 17u, langs op de afdelingen maar is ook bereikbaar via:

Carine Eeckhout, Popov GGZ

Oude Abdij, Drongenplein 26

9031 Drongen (Gent)

0490/ 444.155

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Meer informatie over de ombudsfunctie kan u vinden op de website www.ombudsfunctieggz.be