Acute Zorg

De afdeling acute zorg is een gesloten afdeling van zeven bedden voor mensen met een psychiatrische problematiek die zich in een crisis bevinden en/of die een bedreiging vormen voor zichzelf en/of anderen. Crisiszorg is in de eerste plaats gericht op het bieden van veiligheid en nabijheid in het kader van het stabiliseren van het acute toestandsbeeld. Bijzondere aandacht gaat naar individuele noden en mogelijkheden.

Het aanbod bestaat uit : medicamenteuze behandeling, psychotherapie, sociale begeleiding, leefgroepwerking, bewegingstherapie, ergo- en activeringstherapie, creatieve therapie, ondersteuning en psychosociale begeleiding van familie of belangrijke anderen.

Doelstellingen : Crisiszorg heeft als doel acute psychiatrisch toestandsbeelden in kaart te brengen en te stabiliseren. Zorg gaat uit naar de opvang van de persoon in psychische nood en zijn/haar context. Grondige screening en diagnostische oppuntstelling vormen een tweede belangrijke doelstelling. Het verblijf is kortdurend (dagen/enkele weken naargelang het toestandsbeeld) en de behandeling is eerder ‘preliminair’. Zodra de acute fase gestabiliseerd is, kan de patiënt doorverwezen worden naar een specifiek zorgprogramma in- of extern.

Referentiekaders : Biopsychosociaal model, systeemtherapie