Psychogeriatrie

De afdeling psychogeriatrie is een opnameafdeling met 24 bedden en richt zich naar ouderen (60+) met psycho-organische stoornissen en een prominente acute of chronische psychiatrische problematiek. Er wordt gewerkt in twee leefgroepen.

Leefgroep 1 richt zich vooral naar de niet-organisch psychiatrische problematieken (o.a. angst en stemmingsstoornissen, psychotische stoornissen, pathologische rouw,…).

Leefgroep 2 richt zich dan weer vooral op de dementiële syndromen met gedrags- en emotionele stoornissen.

Er kan ook gewerkt worden aan de verfijning van de diagnose en behandeling en dit binnen een multidisciplinaire aanpak.

We willen geïndividualiseerde hulp en zorg aanbieden waarbij we de patiënt in relatie tot zijn familie en steunfiguren centraal stellen. Het therapeutisch programma wordt zowel in groep als individueel aangeboden. Op regelmatige basis in het zorgproces is er overleg tussen het multidisciplinair team en de naaste omgeving van de patiënt.

Exclusiecriteria zijn: ernstige somatische zorg, mentale handicap, vergevorderde dementie.

De maximum ligduur op de afdeling wordt vastgelegd op 180 dagen. Ons doel is om na de opname de patiënt te kunnen oriënteren naar een omgeving waar hij zich optimaal thuis voelt en kan functioneren.