Strategisch management

Het PC Sint-Franciscus - De Pelgrim formuleerde op basis van een zelfevaluatieproces voor de komende 4 jaar een tiental strategische doelstellingen aan de hand waarvan ze haar werking en zorg voor een kwaliteitsvolle zorg wil optimaliseren. De realisatie van deze strategische doelstellingen wordt nauwgezet opgevolgd volgens de balanced scorecard (BSC) techniek. 

Op die manier beschikt het PC Sint-Franciscus - De Pelgrim over een instrument voor het meten en sturen van die elementen die cruciaal zijn voor de goede werking van de organisatie en de kwaliteit van de door ons verstrekte zorg.