Verslavingszorg Ginkgo - campus De Pelgrim

Verslavingszorg Ginkgo (25 bedden) biedt een programma aan voor volwassen patiënten die cognitieve problemen ervaren in combinatie met - of ten gevolge van een legale middelenproblematiek (alcohol en/of medicatie).


VZ Ginkgo is een afdeling die zich richt op de behandeling van mensen met een alcohol- en/of medicatieverslaving en met een cognitieve kwetsbaarheid.
Als verklaringsmodel wordt er vertrokken vanuit het bio-psycho-sociaal model, waarbij een verslavingsproblematiek beschouwd wordt als het resultaat van een continue interactie tussen een aangeboren kwetsbaarheid (biologisch), de persoonlijke ontwikkeling (psychologisch) en de omstandigheden (sociaal). In het behandelkader ligt de sterkste focus op het oplossingsgericht systeemtherapeutisch werken, in combinatie met cognitieve gedragstherapie.
Vertrekkende vanuit deze oplossingsgerichte visie wordt er samen met de patiënt en zijn netwerk gezocht naar individuele doelen en bruikbare krachtbronnen. Hierbij wordt veel belang gehecht aan de eigenheid van iedere persoon en het aanbieden van zorg op maat. Op deze manier streven we ernaar de individuele levenskwaliteit en die van de omgeving te verbeteren.
Het therapieaanbod is zorgvuldig samengesteld en gestructureerd, waarbij groepstherapie gecombineerd wordt met individuele begeleiding. Dit om het herstel van de patiënt in zijn totaliteit (zowel lichamelijk, psychisch, relationeel als maatschappelijk) te maximaliseren. Het bestaat o.a. uit psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, individuele- en groepspsychotherapie, bewegingstherapie, ergotherapie, kooktherapie, agendatraining, cognitieve functietraining. Hierbij is maximale aandacht voor patiënten- en familieparticipatie.
De opname verloopt in verschillende fasen: fysieke ontwenning (indien nodig), inschattingsfase, realisatie van het persoonlijk herstelplan en ontslagfase. In alle verblijfsfasen wordt vanuit verschillende disciplines een eigen programma aangeboden, aangepast aan de mogelijkheden en noden van de patiënt.