Missie

 

PC Sint-Franciscus – De Pelgrim

 

Als psychiatrisch centrum behandelen we mensen met een ernstige psychische problematiek. 

In dialoog met de patiënt en zijn omgeving dragen we bij tot herstel waarbij men het leven weer in eigen handen neemt.

Onze warme en persoonsgerichte zorg, geleverd door een enthousiast en deskundig team,

wenden we aan om met onze patiënten drempels te verlagen, gelijkwaardigheid na te streven en kansen te creëren in het ziekenhuis, ons netwerk en de samenleving.

Vanuit onze inspiratiebronnen, zowel de christelijke als de pluralistische, 

hebben we in het bijzonder oog voor hen die dreigen door de mazen van het geestelijk gezondheidsnet te vallen.