Visie

PC Sint Franciscus - De Pelgrim

 

Als derdelijnsactor, in de geestelijke gezondheidszorg die zich focust op vermaatschappelijking, bieden we een gedifferentieerd en onderbouwd zorgaanbod aan, residentieel, semi-ambulant en poliklinisch.

 

Ons aanbod en onze werking zijn afgestemd op en gekend door de zorgketen, de verwijzende partners en de zorgvragers. Waar nodig ondersteunen we ook andere actoren zodat een samenhangend aanbod ontstaat  in functie van de maatschappelijke reïntegratie van de patiënt.  

 

We intensifiëren onze zorg waarbij we de patiënt toeleiden naar de thuisomgeving en/of vervolgzorg. De zorg vat aan met flexibele en transparante inclusiecriteria, wordt geleverd vanuit een doorleefde en daadwerkelijke multidisciplinariteit en is geënt op de zorgnoden en het herstelpotentieel van de patiënt.

 

We werken volgens vooraf beschreven therapeutische kaders, gespiegeld aan een duidelijk referentiekader dat toelaat de kwaliteit van onze zorg te toetsen. Het behoud van een financieel gezonde organisatie is hiervoor even noodzakelijk.

 

Onze warmte is voelbaar in een glimlach, hartelijkheid en tijd voor oprechte ontmoeting.

 

Onze medewerkers worden gestimuleerd professioneel te groeien en hun verantwoordelijkheid op te nemen zodat zij het beste van zichzelf kunnen geven ten voordele van de zorgvragers, elkaar en zichzelf.